SIK SORULAN SORULAR

Disiplin Soruşturması yürütmek üzere görevlendirildim.Ne Yapmalıyım?

Soruşturmaya soruşturma emrini tebellüğ ettikten sonra on gün içinde başlamanız gerekir. Soruşturma rehberinin disiplin soruşturması bölümündeki, Cbü Disiplin Soruşturması Şablonunu, Dikkat edilecek hususları bilgisayarınıza indirip, 2547 sayılı kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Disiplin yönetmeliği maddelere göre soruşturmayı yürütmeniz gerekmektedir.

Ceza  Soruşturması yürütmek üzere görevlendirildim. Ne Yapmalıyım?

Soruşturma rehberinin ceza soruşturması bölümündeki, Cbü Ceza Soruşturması Şablonunu, Dikkat edilmesi gereken hususları bilgisayarınıza indirip, 2547 sayılı kanun’nun maddelerine göre soruşturmayı yürütmeniz gerekmektedir.

Yürüttüğüm Disiplin Soruşturmasında 2 ay içinde soruşturmayı tamamlayamayacağım. Ne yapmalıyım?

Soruşturma emrini tebellüğ ettikten sonraki 2 aylık süre dolmadan, soruşturma emrini gönderen makamdan sebebini, hangi tarihten itibaren geçerli olacağını, kaç günlük olacağını bildiren bir yazıyla ek süre talep edebilirsiniz.

Bir uyuşmazlıktan kaynaklanan davada tarafıma vekalet ücreti ve yargılama gideri ödenmesine karar verildi. Ne yapmalıyım?

Kesinleşen karar üzerine idaremize bir dilekçeyle başvurmanız gerekmektedir.

Bir uyuşmazlıktan kaynaklanan davada İdarenize vekalet ücreti ve yargılama gideri ödenmesine karar verildi. Ne yapmalıyım?

Celal Bayar Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığı’nın hesabına davanın esas ve karar no’su ve yapılan ödemenin neye ilişkin olduğunu belirterek yatırabilirsiniz.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik